eXe

eXe kasutamiseks tuleb see esmalt enda arvutisse salvestada ning installeerida. Allolevalt internetileheküljelt http://exelearning.org saate iga kuu programmi uuendatud verisooni. Viimased versioonid on ka juba eestikeelsed. Programm eXe on mõeldud mugavaks sisupakettide koostamiseks.

Valmis materjale saab eksportida IMS ja SCORM pakettidena ning importida neid õpikeskkondadesse (näiteks Moodle, WebCT) või salvestada lihtsalt veebilehekülgedena ja kasutada internetis ka ilma õpikeskkonnata.

Näiteks on aadressil http://www.ut.ee/~triinm/autorioigused/ olev õppematerjal loodud programmiga eXe.